CASALC Review

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to  vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.  Časopis je zařazen do databáze ERIH PLUS.

Výzva pro autory

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více...

Vol 11, No 2 (2021)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial
Ludmila Koláčková, Mária Šikolová
1

Didaktika výuky cizích jazyků na vysokých školách

Krystyna Heinz, Martina Chylková
4
Věra Höppnerová
19
Simona Pecková
30

Dobrá praxe/Inovace

Alena Kašpárková, Kamila Etchegoyen Rosolová
39
Eva Ellederová
49
Radmila Holubová, Jitka Ramadanová
65

Jazyková pracoviště

Mária Šikolová, Ludmila Koláčková
80
Centrum jazykov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Andrea Holúbeková, Mária Fördösová
82

Zprávy

Ivana Mičínová
88
Dominika Vargová
90
Veronika Dvořáčková
93
Marta Holasová
96