Podrobnosti

Masarykova univerzita patří k největším vydavatelům vědeckých a odborných časopisů v České republice. Ročně vydává 57 titulů v tištěné i elektronické podobě, některé z nich vycházejí v režimu Open Access. Řada časopisů je zařazena ve významných zahraničních citačních databázích WOS, SCOPUS, ERIH+, DOAJ a dalších.

Od roku 2011, kdy se Masarykova univerzita jako první v ČR zapojila do světové databáze CrossRef, využívají redakce kódy DOI, aby zpřístupnily obsah článků širšímu publiku a usnadnily šíření vědeckých poznatků.

Stránka journals.muni.cz vznikla s cílem zjednodušit orientaci v nabídce časopisů vydávaných Masarykovou univerzitou a díky celouniverzitnímu redakčnímu systému (OJS) usnadnit práci redakcím, autorům i recenzentům.

 

Stránku journals.muni.cz provozuje:

Nakladatelství MU MUNIPRESS

Časopisy

O tomto publikačním systému